“เปิดบ้านชิโนรส” (OPEN HOUSE)

  • -
85

“เปิดบ้านชิโนรส” (OPEN HOUSE)

เชิญชวน ชมผลงานนิทรรศน์การผลงานนักเรียนโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ในงาน “เปิดบ้านชิโนรส 57” (OPEN HOUSE) ประจำปีการศึกษา 2557

ในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558 นี้ oprnhouse_01 oprnhouse_02