Monthly Archives: พฤษภาคม 2014

  • -
DSC_5003

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ม.3 ค่ายชัยปิติ

 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรรารี ระดับชั้น ม.3 ณค่ายลูกเสือชัยปิติ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2557 โดยการมี นายเทพพร อาจเวทย์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธาน และนางศิริรัตน์ ยอดโตมร ครูชำนาญการพิเศษ เป็นรองประธาน ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรรารี ระดับชั้น ม.3 ในครั้งนี้ ลิงค์ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม www.introom.com/picDSC_4522 DSC_4538 DSC_4540 DSC_4583 DSC_4587 DSC_4634 DSC_4693 DSC_4703 DSC_4778 DSC_4840 DSC_5003 DSC_5010 DSC_5011 DSC_5031 DSC_5034