พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา พัฒนาตน พัฒนาวัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8-12-2559

  • -

พิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา พัฒนาตน พัฒนาวัด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 8-12-2559

dsc_0437

dsc_0392

dsc_0395

รูปเพิ่มเติม