รอบรั้วชิโนรส

 

building1(2)(1)

อาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนวัดชิโนรสสร้างโดยคุณนายแม้น  อัคคนิบุตร อยู่ภายในวัดชิโนรสาราม
building2
อาคารกลางของโรงเรียนวัดชิโนรส  เป็นอาคารไม้ สองชั้น ได้ถูกรื้อถอน และสร้างพระอนุสาวรีย์ สมเด็จฯ ณ บริเวณที่เคยเป็นอาคารกลาง
somdej2(1)
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ก่อสร้างในปี
พ.ศ. 2521   มองจากด้านหลัง เห็นต้นมะขาม เสาธง และอาคารสุวัณรังษี (อาคาร๕)
somdej3
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2521
วิวร_ร_1 005
พระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส  ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชิโนรสวิทยาลัย ในปัจจุบัน