ติดต่อโรงเรียน

 

VI98hkSHNmn4

โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ที่อยู่ เลขที่ 45 ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร 10700

Tel : 02-8661882-3
Fax : 02-411 1461

Email : CNR2444@hotmail.com