กลุ่มสาระสังคมศึกษา

เพ็ชรัตน์ พยับวาริน ครูชำนาญการ\

นางสาวเพ็ชรัตน์ พยับวาริน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

จันทนา สุมาตรา ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทนา สุมาตรา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

สมชาย รักเชื้อ ชำนาญการ

นายสมชาย รักเชื้อ
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระพินทร์ คร้ามมี ครูำชำนาญการพิเศษ

นางสาวระพินทร์ คร้ามมี

ศรีวรรณ หาเรือนแก้ว ครูชำนาญการ

นางสาวศรีวรรณ หาเรือนแก้ว

ณัฐธินี แสงสุข ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฎฐินี แสงสุข

ศิวพร แสงแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิวพร แสงแก้ว
ณภัชดา สิงคนิภา ครูชำนาญการ
นางสาวณภัชดา สิงคนิภา

นางสาวกรนภา กองเป็ง
กนกลักษณ์ อรรคมุต ครู
นางสาวกนกลักษณ์ อรรคมุต
สลิลดา พิชยกัลป์ ครูอัตราจ้าง
นางสาวสลิลดา พิชยกัลป์
สุนทรี มณีวงศ์ ครูผู้ช่วย
นางสาวสุนทรี มณีวงศ์