กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

นิพนธ์ โตสุขศรี ชำนาญการพิเศษ

นายนิพนธ์ โตสุขศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

พเยาว์ ทองคำ ครูชำนาญการพิเศษ

นางพเยาว์ ทองคำ

ธิติยา ปักษา ครู

นางสาวฐิติยา ปักษา

ประวิทย์ รูวันมอม ครู

นายประวิทย์ รูวันมอม

วัฒนพงษ์ ยองแข ครู
นายวัฒนพงศ์ ยองเข
ศิขริน เทพบุรี ครู

นางสาวศิขริน เทพบุรี

ศุจิรัตน์ คิดอยู่ ครู
นางสาวศุจิรัตน์  คิดอยู่
วศินี ชาญศรี ครูอัตราจ้าง

นางวศินี ชาญศรี

ยุพาพร คงอยู่สุข ครูผู้ช่วย

นางสาวยุพาพร คงอยู่สุข 

คารีน่า สิทธิจันทร์เสน ครู

นางสาวคารีน่า สิทธิจันทร์เสน

กาญจนา บ่อทราย ครูผู้ช่วย

นางสาวกาญจนา บ่อทราย 

ปาริชาติ โขมะนาม ครูผู้ช่วย
นางสาวปาริชาติ โขมะนาม