โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง
การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ
รายการ แข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1.นายธราพงษ์ เชื้อทอง, 2.นางสาววนันต์ภัทร ชาติประสิทธิ์, 3.นางสาวศศิกานต์ ศิลปี, 4.นายอนุภัทร ยิ้มบุญลือ ,5.นายเอกลักษณ์ อ่อนมิ่ง
ครูผู้ฝึกสอน 1.นางสาวอรอุมา ทองพา, 2.นายอร่าม ทองมี
คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

ที่อยู่ เลขที่ 45 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร 02-8661882