CLICK TO WEBSITE
พึงรักษาความดีของตนไว้ ดุจเกลือรักษาความเค็ม

ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล/รายงานตัว
มอบตัว
 1. ห้องเรียนพิเศษ   24 - 28 ก.พ. 2561   10 มี.ค. 2561   15 มี.ค. 2561   23 มี.ค. 2561
 2. ความสามารถพิเศษ   25 - 26 มี.ค. 2561   27 มี.ค. 2561   28 มี.ค. 2561   7 เม.ย. 2561
 3. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET   25 - 28 มี.ค. 2561   31 มี.ค. 2561   4 เม.ย. 2561   7 เม.ย. 2561
 4. เงื่อนไขพิเศษ   25 - 28 มี.ค. 2561   27 มี.ค. 2561   28 มี.ค. 2561   7 เม.ย. 2561


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภท
รับสมัคร
สอบคัดเลือก
ประกาศผล/รายงานตัว
มอบตัว
 1. นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม   15 - 22 ม.ค. 2561   -   22 ก.พ. 2561   8 เม.ย. 2561
 2. ห้องเรียนพิเศษ   24 - 28 ก.พ. 2561   11 มี.ค. 2561   16 มี.ค. 2561   23 มี.ค. 2561
 3. ความสามารถพิเศษ   25 - 26 มี.ค. 2561   27 มี.ค. 2561   28 มี.ค. 2561   7 เม.ย. 2561
 4. สอบคัดเลือกและคะแนน O-NET   25 - 28 มี.ค. 2561   1 เม.ย. 2561   5 เม.ย. 2561   8 เม.ย. 2561
 5. เงื่อนไขพิเศษ   25 - 28 มี.ค. 2561   1 เม.ย. 2561   5 เม.ย. 2561   8 เม.ย. 2561